JU Druga osnovna škola  Bugojno                                

Broj:       212  /20

Datum:10.09.2020.g.

U skladu sa  Pravilnikom  o postupku prijema u radni odnos  u JU Druga osnovna škola Bugojno  br.203/19 od 20.08.2019.g. i Kriterija o bodovanju  kandidata na pismenom  ispitu i usmenom intervju  u postupku prijema u radni odnos  u JU Druga osnovna škola Bugojno ,Komisija za provođenje konkursne procedure  , dana 10.09.2020.g.  utvrđuje

                                    RANG LISTU USPJEŠNIH KANDIDATA  PRIJAVLJENIH  NA KONKURS

-I-Rang lista uspješnih kandidata koji su pristupili pismenom ispitu i usmenom intervju za radno mjesto:  nastavnik razredne nastave

1.  Ždralović Elma :  ukupno 50 bodova   : /pismeni dio 20 bodova  + usmeni intervju  30 bodova /    

2.  Verem Mirsad :   ukupno 45 bodova   : /pismeni dio 19 bodova  + usmeni intervju 26 bodova /

Kandidati  koji su pristupili  pismenom ispitu ali nisu  ostvarili minimum od 18 bodova (60%) te se sa njima nije obavljao usmeni intervju

1.Pipić Zulejha :  pismeni dio  12 bodova  

2.Edina Jusić Dervić : pismeni dio 10 bodova

3. Osmanović Đejlana :pismeni dio 7 bodova

4.Alić Ajša : pismeni dio 6 bodova

5.Mašić Adela :pismeni dio 4 boda 

6.Muminović Sead :pismeni dio  3 boda

Napomena: kandidati Bušatlić Amela i Huseinbegovioć Neira nisu pristupile pismenom testiranju

____________________________________________________________________________________________

-II-Rang lista uspješnih kandidata koji su pristupili pismenom ispitu i usmenom intervju za radno mjesto:  nastavnik bosanskog jezika i književnosti

1.  Durek Đukić Ferida : ukupno 50 bodova   : /pismeni dio 20 bodova  + usmeni intervju 30 bodova /

Napomena: kandidati Terzić Merima,Bušatlić  Mirza i  Emina Maraj Palačkić nisu pristupili pismenom testiranju a kandidat Čehaja Nejra ne ispunjava uslov tražene stručne spreme

___________________________________________________________________________________________

-III-Rang lista uspješnih kandidata koji su pristupili pismenom ispitu i usmenom intervju za radno mjesto:  psiholog

1.  Šijak Senaida:ukupno 60 bodova : /pismeni dio 30 bodova  + usmeni intervju 30 bodova /

2. Muhić izeta :  ukupno 60 bodova   : /pismeni dio 30 bodova  + usmeni intervju 30 bodova /

3. Gudić Edina:   ukupno52 boda   : /pismeni dio  22 boda  + usmeni intervju  30 bodova /

-IV-Rang lista uspješnih kandidata koji su pristupili pismenom ispitu i usmenom intervju za radno mjesto:  nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 

1.Softić Armin –pravo prioriteta  radi dopune nastavne norme /ne podliježe bodovanju /

_____________________________________________________________________________________________

1. Seferović Elvir : ukupno 54 boda   : /pismeni dio  24 boda  + usmeni intervju 30 bodova /

Kandidati  koji su pristupili  pismenom ispitu ali nisu  ostvarili minimum od 18 bodova (60%) te se sa njima nije obavljao usmeni intervju

1.Maglić Amel :pismeni dio   6 bodova

_____________________________________________________________________________________________

Lista  se objavljuje na internet stranici  škole .

Obavještavamo kandidate da će direktor škole sa liste uspješnih kandidata  izvršiti  prijem  uposlenika  koji će dobiti pismenu odluku  a kandidati koji su bili uspješni  a nisu  primljeni će dobiti obavijest o  odluci.

                                                                        Članovi Komisije:

                                                             1.Robović Melisa-predsjednik____________________

                                                             2.Nuhanović Amela,član ____________________

                                                             3.Beganović Mešić Amra,član ________________

JU Druga osnovna škola  Bugojno                                

Broj:       211  /20

Datum:10.09.2020.g.

U skladu sa  Pravilnikom  o postupku prijema u radni odnos  u JU Druga osnovna škola Bugojno  br.203/19 od 20.08.2019.g. i Kriterija o bodovanju  kandidata na pismenom  ispitu i usmenom intervju  u postupku prijema u radni odnos  u JU Druga osnovna škola Bugojno ,Komisija za provođenje konkursne procedure  , dana 08.09.2020.g.  utvrđuje

LISTU SVIH  PRIJAVLJENIH  KANDIDATA   NA KONKURS

-I- lista kandidata  prijavljenih  za radno mjesto:  nastavnik razredne nastave u PO Vesela ,   na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja  a najduže do 30.06.2021.g.:

1.Mašić Adela

2.Alić Ajša

3.Bušatlić Amela

4.Verem Mirsad

5.Huseinbegović Neira

6.Muminović Sead

7.Ždralović Elma

8.Pipić Zulejha

9.Jusić Dervić Edina

10.Osmanović Đejlana 

– II- lista kandidata  prijavljenih  za radno mjesto nastavnik bosanskog jezika i književnosti ,puna norma,  na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja  a najduže do 30.06.2021.g.:

1.Terzić Merima

2.Durek Đukić Ferida

3.Čehaja Nejra

4.Bušatlić Mirza

5.Emina Maraj Palačkić

-III- lista  kandidata  prijavljenih  za radno mjesto:  nastavnik tjelesne i zdravstvene  kulture, 6 časova  sedmično, na određeno vrijeme do  31.12.2020. :

1.Softić Amer

2.Seferović Elvir

3.Maglić Amel

– IV- lista kandidata prijavljenih za radno mjesto psiholog,pola radnog vremena,na određeno vrijeme do 30.06.2021.g.:

1.Šijak Senaida

2.Nuhić Izeta

3.Gudić Emina

– V- lista kandidata prijavljenih za radno mjesto higijeničar na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja  a najduže do 30.06.2021.g.:

1.Karašin Emsada

2.Bajrić Aida

3.Karašin Atko

4.Omeragić Senada

Lista  se objavljuje na internet stranici  škole .

                                                                        Članovi Komisije:

                                                             1.Robović Melisa –predsjednik s.r.____________________

                                                             2.Nuhanović Amela,član, s.r.         ____________________

                                                             3.Beganović Mešić Amra,član,s.r. ____________________