JU Druga osnovna škola Bugojno
Ul. Armije BiH br.7
70230 Bugojno

E-mail škole: drosskola@bih.net.ba
Web-stranica škole: https://druga-os-bugojno.mozks-ksb.ba/
Fb-stranica škole: Druga osnovna škola Bugojno

Broj akta: 90/20
Datum: 09.04.2020. godine

Na osnovu akta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK-a
br. 03-31-12/20-16 od 06.04.2020. godine,
direktor škole upućuje

JAVNI POZIV RODITELJIMA
za upis djece u prvi (I) razred u školskoj 2020/21. godini

 1. Upis u prvi (I) razred Druge osnovne škole Bugojno vršit će se od 15.04. do 30.04.
  2020. godine putem elektronske prijave.
 2. Upis će se vršiti na elektronskom obrascu (Prijava za upis djeteta u prvi razred)
  koji se može preuzeti na web-staranici škole: PDF DOC
  Preuzeti obrazac elektronski popuniti i poslati na e-mail adresu škole:
  drosskola@bih.net.ba u periodu od 15.04. do 30.04.2020. godine.
 3. U školsku 2020/21. godinu upisuju se djeca koja do 01.06.2020. godine navršavaju
  šest godina života, odnosno djeca koja su rođena do 01.06.2014. godine.
 4. Nakon završenog elektronskog upisa djece u prvi razred škola će putem web
  Facebook stranice obavijestiti roditelje o načinu ljekarske i komisijske procjene
  zrelosti djece za polazak u školu, kao i drugim važnim informacijama.

Za sve dodatne informacije oko upisa učenika u prvi razred u školskoj 2020/21. godini
možete nas kontaktirati i putem e-maila škole drosskola@bih.net.ba ili e-maila
pedagoga škole sbpedagog@gmail.com.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR ŠKOLE:
Dr.sc. Muradif Hajder